kolmapäev, 20. september 2017

Kandidaatide tutvustused

nr 101 Raivo Kokser
nr 102 Siiri Käpa
nr 103 Matti Nappus
nr 104 Liivi Abel
nr 105 Henn Vaher
nr 106 Jaak Vackermann
nr 107 Aivar Koitla
nr 108 Maie Särak
nr 109 Ego Kaseorg
nr 110 Ants Torim
nr 111 Olev Luhtein
nr 112 Lembit Sinijärv
nr 113 Mihhail Jallajas
nr 114 Aado Liblikmann
nr 115 Kaimo Käärmann-Liive
nr 116 Tõnu Tarve
nr 117 Tiia Tasuja
nr 118 Vahur Herm
nr 119 Meelis Eesoja
nr 120 Ene Koitla
nr 121 Silvia Kinger
nr 122 Meelis Telliskivi

nr 101 Raivo Kokser
Olen sündinud Tallinnas, juurtega Paldiski kandist, õppinud erinevates koolides, Tallinna Riiklikus Merekoolis, Tallinna Polütehnikumis, teinud igasugust tööd, ehitanud ja organiseerinud ja müünud ning ostnud, pidanud paari väikepoodi, pannud Rootsis püsti paar palkmaja ja lõpuks sattunud 1993 aastal Allikule heinatehasesse. Alustanud projektijuhina ja tänaseks juba pea 20 aastat juhatajana, kasvatades heina lemmikloomadele, korraldades rahvusvahelisi vedusid ja ehitades majadele fassaadipiirdeid.

Minu jaoks on lubadus ja mehe sõna need, mida ei murta!

Usun inimeste võimesse näha läbi tühje lubadusi, näha läbi näilist hoolivust ja usun nende oskust valida neid, kel väärtused paigas!

Üles

nr 102 Siiri Käpa
Sündisin 1960 aastal Tallinnas. Kõrghariduse omandasin finantsjuhtimise erialal. Oman pikaajalist töökogemust finantsijuhina ja tegevjuhina erinevates ettevõtetes. Olen Vabaerakonna liige.

Elupõlise Saue elanikuna soovin anda oma panuse parteitu valimisliidu MEIE realistlike ning üldist majandusolukorda arvestavate eesmärkide saavutamiseks, kooskõlas Saue valla elanike soovide ja vajadustega.

Kohaliku omavalitsuse juhtimine peab olema kohalike elanike käes mitte poliitiliste suurparteide poolt juhitav. Sellest tingituna jätkan tööd valimisliidus mis on ainus kodanike initsiatiivil tegutsev ühendus Saue vallas.

Kohalik võim peab olema lojaalne oma kogukonnale. Soovin aidata kaasa et see nii on ka uues ühinevas Saue vallas.

Üles

nr 103 Matti Nappus
Olen sündinud Sauel. Minul on kolm last ja neli lapselast, töötasin 50 a.Tallinna Linnatranspordi AS sõiduõpetajana nüüd olen pensionär, kaitseliitlane 1990 aastast (googelda ’matti nappus’), parteitu.

Olen Teid esindanud Teie poolt valituna volikogudes 8 korda järjest, põhiliselt tegelesin sotsiaalhüvede taotlemisega ja bussiliini Saue- Tallinn-Saue avamisega ja käigus hoidmisega võimaluste piires tasuta. Mind on tunnustatud Saue Linna Teenetemärgiga nr. 5.

Kaitsesin 73% (küsitluses osalenud) Saue linna elanike huve- suurvalla tekkimise vastu, näljastreigiga Saue Linnavalitsuse ees. 42 %-lise osalusega küsitlusele tuli kohale ka neid keda tervis muidu kodust välja ei luba. Otsustasin ei ole minu tervis tähtsam kui teistel vanematel linnaelanikel.

Astusin 1988 aastal Eesti Rohelise Liikumise liikmeks, seoses sellega sattusin Haabersti (sümboliks nimetatud) hõberemmelga kaitsele. Võtsin eeskujuks- üle maailma tuntud Greenpeace’i tegevusi.

Tahan edaspidi seista oma valla, Eesti riigi nii keskkonna kui ka sotsiaaltingimuste loomisel.

Üles


nr 104 Liivi Abel

Sündisin Otepääl. Alates 1999.a. olen Kernu vallas Haiba küla elanik. Asusin tööle vastvalminud Haiba Lastekodus. Töötan veel Hansabuss bussijuhina.

Mul on kolm täiskasvanud last. Võtan osa aktiivselt Haiba küla ühistegemistest. Harrastan tervislikku ja sportlikku eluviisi ning innustan selleks ka teisi. Olen esindanud Kernu valda paljudel Harju maakonna ja Eesti valdadevahelistel võistlustel nii võrkpallis kui ka kergejõustikus.

Minu prioriteetideks on sportlik tegevus igas vanuseklassis, kogukonna- ja külaliikumine ning vallasisene transport. Luban seista sotsiaaltranspordi eest, et ka vanurid ja puuetega inimesed saaksid liikuda ja oma olmelisi ning kultuurilisi vajadusi ise rahuldada.

Üles

nr 105 Henn Vaher
Olen sündinud Tartus. Saue linnas elan 1974. Aastast. Olen abielus, mul on kaks tütart ja kolm lapselast. Lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli insener-ökonomistina ja oman magistrikraadi.

Olen aktiivselt osalenud Saue ühiskondlikus tegevuses. 1992. aastal asutasime Saue Ettvõtete Liidu, mille juhatuse esimees olin10 aastat. 1998. Aastal asutasime Saue Lions klubi, mille president olin kaks aastat.

Olen olnud volikogu liige 10 aastat, millest neli aastat olin volikogu revisjonikomisjoni esimees.

Saue on minu kodu ja tema tulevik on hingelähetane loodavas suures Saue vallas. Valides mind, annan endast parima, et Saue suurvald püsiks keskkonna- ja ettevõtjasõbralikuna ning oleks jätkuvalt turvaline suurvald.

Üles

nr 106 Jaak Vackermann
Sünd. 1963 Nissi kihelkonnas Varbolas. Nissis 50 a.
Nissi Kool, Keila Keskkool, TLÜ Haapsalu Kolledž, haldus- ja ärikorraldus.

23 a. kooselu Marianniga. Meil on poeg.

8 a müürsepp Harju KEK-is, 1990-st Laatsi talu peremees, maa-arendaja ja –ettevõtja.

Tööd endale ja teistele. Olen patrioot, volikogus.

Pooldan avatud juhtimist, terviklikkust arvestava ilmavaate rakendust kohalikus elus.

Vajame väga head haridus-, keskkonna-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalpoliitikat.

Ühiskodu armastades oleme paremas homses. Arvestan tõsiselt kodanike soovidega.

Austan valikuvabadust. Valik on Sinu.

Üles

nr 107 Aivar Koitla
Olen pärit Järvamaalt kuid alates 2009.a. Haiba küla elanik Kernu vallas. Olen abielus.

Meil on kolm täiskasvanut väga tubli last. Mul on kõrgem tehniline haridus ning praegu töötan Saue Linnavarahalduses ventilatsioonisüsteemide insenerina.

Tulevases Saue ühendvallas tahan seista elamufondi renoveerimise ja heakorra eest.

Suurt juriidilist nõu ja majandamisabi vajavad korteriühistud.
Toetan küla- ja kogukonnaliikumist.

Nii noortele kui ka vanadele tagan kultuurilise ja hariva tegevuse väikesest külast Saue
linnani.

Lemmikloomade pidajaid tahan rõõmustada treening- ja mänguplatsidega nende lemmikutele.

Üles

nr 108 Maie Särak
Sündisin 1950.a Põltsamaal. Saue linnas elan abiellumisest saadik 1972. a. Peres on neli poega ja neli lapselast. 1973 lõpetasin TPI-s elektronarvutite eriala elektriinseneri diplomiga, 2006. aastal TÜ Pärnu Kolledži juhtumikoolituse alal. 1978-1994 töötasin Harju EPT-s vaneminsenerina. Jätkasin Sauel töökeskkonnaspetsialistina 2006. aastani.

1998. aastast tänaseni töötan Harju kriminaalhooldusosakonnas Keilas ametnikuna.

Volikokku kandideerijana ei anna ma tühje lubadusi, vaid toetun kandvale reaalsusele, oma teotahtele ning sihikindlusele.

Väärtuslik on suurendada tervena elatud aastate arvu, mitte neid aastaid ainult meditsiini abil suurendada. On oluline jätkuvalt lahendada noorperede ja pensionäride sotsiaalprobleeme.

Kujundada valla avalikest hoonetest, kus päeval / õhtul tegevust ei toimu, kohad, kus noored või eakad koos saavad käia.

Üles

nr 109 Ego Kaseorg

Olen sündinud 1948. aasta lastekaitsepäeval. See on nagu sünniga kaasa antud südamelähedane kohustus hoolitseda laste heaolu eest.

Kõigil Saue valla lastel peab olema sõime- või lasteaiakoht. Koolitoit peab olema kõigile lastele tasuta. Vähekindlustatud lastega peresid peab toetama vajaduspõhiselt ja mitte ainult sümboolsete summadega. Tean hästi laste ja perede vajadusi, sest olen ise mitmekordne isa, vanaisa ja vanavanaisa.

Elan Sauel 1967. aastast.

Olen lõpetanud Sotsiaal-Humanitaarinstituudi õiguse erialal. Töötan Tööinspektsioonis ja hoolin töötavate inimeste õiguste kaitsest.

Luban, et seisan kindlalt Saue linna laste, noorte ja töötavate inimeste õiguste eest ka tulevases Saue suurvallas.

Üles

nr 110 Ants Torim
Sündisin 1945.a. Tallinnas. Lõpetasin praeguse Tallinna Reaalkooli ja hiljem Tallinna Polütehnilise Instituudi 1968.a soojusenergeetika erialal.

Olen abielus, mul on täiskasvanud poeg ja tütar ning kolm lapselast.

Sauel töötan alates 1977.a., algul Seadistustööde Valitsuses katlamajanduse alal, hiljem Termiks AS-sja Termiks Konsult OÜ-s juhatajana. Elan Sauel aastast 1984.a.

Olen olnud kahe Saue linnavolikogu koosseisu liige. Saue Ettevõtete Liidu tööst olen osa võtnud selle asutamisest alates, käesoleval ajal juhatuse liikmena.

Minu eesmärgiks valitavas Saue vallavolikogus on kaasa aidata Saue valla ettevõtlusele soodsate arengutingimuste loomisel, mille tulemusena suureneb töökohtade arv ja elanike heaolu.

Üles

nr 111 Olev Luhtein
Sündisin 1950. aastal Tallinnas kunstnike perekonnas. Lõpetasin TPI ehitusinsenerina.

Sauel elan 30 aastat. Mul on kolm last ning neli lapselast. Ei kuulu ühtegi erakonda, sest ei usalda neid. Olen aastaid esindanud Eestit mitmes rahvusvahelises organisatsioonis.

Ei sea endale suuri sihte poliitikas. Kasulikum saab olla kogukonna liikmena, kes on inimestele lähemal ning kellel on ka sõna- ja otsustusõigus kohalikus omavalitsuses.

2013-2016 olin Saue Linnavolikogu planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni liige. Lahkusin ise kui linnas algas võimupööre. Näen mõndagi, mis vajab kohe lahendamist ja uuendamist.

Ühendvald peab saama heaks paigaks elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks kõigile selle piires.

Üles

nr 112 Lembit Sinijärv
Minu nimi on Lembit Sinijärv. Sündinud olen 01.03.1952 Kehras. Alates1964. aastast elan Nissi vallas. Olen abielus ja mul on seitse täisealist last.

Tööalaselt olen olnud 30 aastat seotud Riisipere sovhoosi, kolhoosi ja AS-iga “Nissi Notsu”. Olen olnud autojuht, seemnevilja- ja heinaseemnekuivataja ning sigala kokk.

Oli aegu, kus tuli kõike teha.

1997.-2009. aastal olin Sauel laohoidja AS-is “Paulig Baltic”, kus seoses kutsehaigusega jäin tööturult kõrvale. Olen pensionär ja kutsehaige. Liitusin Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühinguga ja olen hetkel selle juhatuse liige.

Miks kandideerin? Usun, et läbielatud kogemused ja Kutsehaigete Liidu õppepäevadel saadud teadmised aitavad mul eakate ja puudega inimeste elukvaliteedi parandamisel kaasa rääkida. Kernu, Nissi, Saue valla ja Saue linna ühinemisleping on väga kena lugemine, aga neid lubadusi tuleb hakata ka ellu viima.

Tule ja tee oma valik!

Üles

nr 113 Mihhail Jallajas
Sündinud olen aastal 1973. Abielus, kahe lapse isa ja ühe vahva tirtsu vanaisa.

Tulevases Saue vallas olen elanud ja töötanud aastast 1992, ehk üle poole oma elust.

Nelja aasta eest sain valituks Nissi Vallavolikokku.

Tänan kõiki valijaid, kes on volitanud mind enda eest rääkima. Hetkel olen revisjonikomisjoni liige, sotsiaalkomisjoni liige ning eelarve-ja arengukomisjoni esimees, tänu millele olen vägagi kursis ümberringi toimuvaga.

Soovin seista oma koduvalla hea käekäigu eest ning iga inimese probleemi käsitlen erijuhtumina.

Järjepidevus ja sihikindlus viib eesmärgini!

Üles

nr 114 Aado Liblikmann
Sündisin Tallinnas 7. aprillil 1936. Lõpetasin 1954 Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi soojustehnika erialal. Töötasin projekteerijana kuni 1963. aastani, pärast seda olen töötanud tehnilise järelevalve asutustes.

Käesoleval ajal töötan Inspecta Estonia OÜs eksperdina.

Harrastuseks on triatlon, millega tegelen juba üle paarikümne aasta. Parimad saavutused on Veteranide Maailma Mängudel saavutatud esikoht ja Euroopa Meistrivõistluste teised ja kolmandad kohad. Olen LC Saue klubi liige.

Sauel elan 1960. aastast ja olen kursis kohalike probleemidega. Ühena neist näen, et Saue valla kujundamine toimuks vastavalt sauelaste huvidele, mitte teatud kildkonna huvisid silmas pidades.

Valides mind, annan endast parima, et kaasa lüüa valla arengus.

Üles

nr 115 Kaimo Käärmann-Liive
Olen 41-aastane, abielus, peres kasvab kaks last, Sauel elanud 12 aastat.

Lõpetanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse eriala, täiendanud end Taanis Odense Ülikoolis ning EBS Juhtimiskoolituse Keskuses.

Algatasin esimese korrusmaja Naabrivalve sektori Saue linnas.

Olen olnud Saue Linnavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni liige, täna kuulun volikogu sotsiaalkomisjoni. Mitu aastat kuulusin Saue lasteaia hoolekogusse.

On oluline, et Saue vallas areneks ettevõtlus.

Väga tähtis on uues vallas rajada süsteem, mis abivajajatele tagab personaalse sotsiaalteenuse.

Tiheasustusega alal ja koolist kuni 2 km kaugusel elavad lapsed peavad saama kooli liikuda turvalise rattateede võrgustiku abil.

Teen ise aktiivselt tervisesporti ja soovin, et vallas muutuks tervisespordiga tegelemine lihtsamaks.

Uues vallas peab vallavõim valitsema avatult - otsustama arusaadavalt ja kaasavalt ja olema nii noorte kui vanadega kontaktis ka valimiste vaheajal.

Üles

nr 116 Tõnu Tarve
Olen sündinud Valingul, Keila külanõukogus ja praegu Saue vald.

Lõpetasin Keilas kooli.

Olen töötanud Eesti Televisioonis, REV 2 ja Veho Eestis.

Praegu olen pensionär ja tegelen põllumajandusega.

Kui teie, toredad inimesed, toetate minu kandidatuuri, tahaks oma teadmisi ja kogemusi aktiivselt rakendada Saue suurvalla arendamisel ning vallarahva heaolu ja turvalisuse tõstmisel.

Üles

nr 117 Tiia Tasuja
Olen sündinud Viljandimaal ja Saue vallas Hüürus elan alates 2014.aastast.

Lõpetasin 1998.a. Tartu Ülikooli loodusainete õpetajana. Olen töötanud koolijuhi ja õppealajuhatajana ning nüüd Saue Gümnaasiumis bioloogia- ja füüsikaõpetajana. Olen osalenud Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu töös.

Õpetaja ja emana väärtustan kodulähedast tänapäeva haridusnõuetele vastavat kooli, kus toetatakse ja märgatakse last ja tema vajadusi.

Pean oluliseks, et Saue vallas oleks turvaline elada nii suurte kui väikeste asulate inimestel. Külasisesed ja asumeid ühendavad kergliiklusteed peavad tagama kõikide liiklejate turvalisuse. Seetõttu olen osalenud Turvaline Saue ennetusürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Kodanikeühiskonnas vajavad toetust ja tunnustamist erinevate huviringide ja vabatahtlike MTÜde tegevused.

Ma ei ole ühegi erakonna liige ja soovin, et vallavolikogu tööd juhiksid inimesed mitte parteide ideoloogiad.

Üles

nr 118 Vahur Herm
Olen sündinud Tallinnas. Viimased 40 aastat elan Harjumaal, Kernu vallas.

Olen abielus, ühe tütre isa.

Olen töötanud 15 aastat ettevõttes StoraEnso tootmisjuhina ja viimased 7 aastat eraettevõtjana.

Kandideerin, kuna oleme jõudnud olukord kus tahtmatult tekib küsimus, kes on meie riigis peremees? Kas poliitikud peaksid rahvast kuulama ja arvamust küsima ainult iga nelja aasta tagant “EI”. Rahva arvamust peab kuulama ka järgnevad neli aastat!

Pean tähtsaks ettevõtluse arendamist maapiirkondades, tasuvate töökohtade loomist, tööjõumaksude alandamist.

Üles


nr 119 Meelis Eesoja
Sündisin 1980. aastal Tallinnas, Saue vallas elan alates 4. eluaastast. Hariduse omandanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õiguse instituudis.

Tööalaselt olen tegev tehnoloogia- ja meediavaldkonnas.

Peres kasvab kaks kooliealist last.

Minu hobid on kõik sportlikku laadi - mängin saalihokit, harrastan maastikuratta sõitu ning matkamist.

Pean oluliseks, et valla juhtimine oleks läbipaistev, efektiivne, elanikke kaasav ning vaba parteipoliitikast.

Soovin, et Saue vallas oleksid avalikud teenused ühtviisi kättesaadavad kõikidele elanikele sõltumata nende elatustasemest ja elukohast.

Üles

nr 120 Ene Koitla
Olen Kernu valla elanik alates aastast 2008. Mul on kõrgharidus IT juhtimise alal. Südamelähedased on haridusteemad ja pooldan tugeva elukohajärgse põhikooli loomist. Pean väga tähtsaks, et lapsed saaks kvaliteetse hariduse kodulähedalt.

Uue suurvalla loomisel tuleb kindlasti jälgida, et Kernu vald ja Nissi vald ei ääremaastuks vaid on ka kaasatud suurvalla tegemistesse.

Väga tähtis on tagada valla kõigile elanikele võimalus rääkida kaasa valla arengus ja eelarve planeerimisel.

Olen valla avatud juhtimise poolt.

Maal olevate pensionäride suurem probleem on apteegi kättesaadavus, selleks pooldan mobiilsete apteekide loomist, mis tooks rohud koju kätte.

Üles

nr 121 Silvia Kinger
Olen sündinud 1991. aastal ja sellest hetkest alates elanud Sauel. Lõpetanud olen Saue Gümnaasiumi, Tallinna Tehnikaülikooli ja tänavu alustan ka samas koolis magistriõpinguid.

Terve enda elu olen alati olnud osa aktiivist, kes tegutseb ja üritab leida probleemidele lahendusi. Mulle ei meeldi rääkida vaid eesmärgiks on jutud teoks saada. Projektide elluviimise kogemust olen saanud rahvusvahelises heategevuslikus organisatsioonis LEO, gümnaasiumis kuulusin õpilasvalitsusse ja ülikoolis olin grupivanem.

Oluline oma kogukonna edendamiseks ei ole ainult sinna ette valitud juhid, vaid ka kogukonna liikmed.

Neid kaasates, kuulates ja nende arvamust arvestades saame luua ühise valla mida saame meie koduseks vallaks kutsuda.

Üles

nr 122 Meelis Telliskivi
Olen neljandat põlve sauelane ja hoolin väga sellest linnast.

Olen abielus, peres kasvab kaks last.

Magistrikraadi omandasin TTÜ-s. Mul on pikaajaline tootmise ja müügiettevõtete juhtimise kogemus. Kuulun mitmesse heategevusorganisatsiooni.

Mulle meeldivad keerulised ülesanded ja nendele lahenduste leidmine. Oskan näha tervikpilti ja julgen vastutada oma tegude eest.

Tahan, et linna juhiksid avatud ja ausad inimesed, kes on oma otsustes sõltumatud erakondlikust poliitikast. Linnaelu olulised otsused peavad lähtuma elanike pikaajalistest vajadustest.

Pean oluliseks, et lapsed saaksid Sauel jätkuvalt hea hariduse.

Soovin, et Saue jääks väikeseks ja armsaks linnaks, kus on kõigil hea ja turvaline elada.

Kasutades oma oskusi ja teadmisi, soovin anda endast parima Saue arenguks.

Üles

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Täname!

Hiljuti pidin koostama ühe tänukirja ning kui netist näiteid otsisin, siis jäi silma ka umbes selline mõte - kui kahtled, kas tänukiri saata...