reede, 6. oktoober 2017

Kas Saue linna on vaja gümnaasiumi?


VALIMISLIIT MEIE arvab, et on vaja!
Haridusministeerium sõlmis Saue vallaga 22.jaanuaril 2016 ühiste kavatsuste kokkuleppe, milles ministeerium lubas, et avab Laagris riigigümnaasiumi.

Sama kokkuleppe punkt number 5 (http://server.amphora.ee/atp/sauevald/index.aspx?mf=172216) sätestab:
«Riigigümnaasiumi õppetegevuse alustamise hetkest kohustub vald mitte pidama oma haldusterritooriumil gümnaasiumiastega koole».

Kuna Saue vald ühineb Saue linnaga, siis see kohustus laieneb ka suurele Saue vallale.
Tagajärjeks ongi see, et kui riigigümnaasium Laagris avatakse, siis Saue Gümnaasium suletakse.

Saue linnavõimu moodustavad täna IRL’i ja Reformi fraktsioonid. See koalitsioon koostas Saue linna arengukava 2016-2026 (https://www.riigiteataja.ee/akt/403122016003), milles seisab (lk 44):
«Riigigümnaasiumite avamine piirkonnas mõjutab Saue Gümnaasiumi arengusuundi, sh võib kõne alla tulla gümnaasiumiosa sulgemine»

Enne ühinemislepingu allakirjutamist hoiatas Linnavolikogu Kindlate Tegijate fraktsioon, et vastavalt ülalnimetatud kokkuleppele Saue gümnaasium suletakse.

Ühinemisläbirääkimiste ajal lubasid IRL’i ja Reformierakonna linnasaadikute juhid, et Saue Gümnaasium muudetakse munitsipaalgümnaasiumiks, kuid ministeerium on üheselt teada andnud, et kokkulepe on jõus tervikuna, ilma mingite eranditeta Saue linna osas! Samas on ministeerium ka andnud teada, et gümnaasiumi asukoht on eraldi kokkuleppe küsimus ja ei ole piiratud ainult Laagriga. Laagri on täna asukohana tänu Saue valla initsiatiivile!

MEIE VALIMISLIIT pakub välja algatuse:

Teha ettepanek tulevasele Saue Vallavolikogule korraldada riigigümnaasiumi asukoha määramiseks rahvahääletus. Saue linn, kui tulevane halduskeskus väärib ja vajab gümnaasiumi.


Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõige 1 (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006?leiaKehtiv#para32) on ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes algatusi, mis võetakse volikogus arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

Sellest seadusest lähtudes soovime algatada allkirjade kogumise ettepanekule rajada riigigümnaasium Saue linna ja esitada see ettepanek tulevasele ühendvalla volikogule!

Teie valite volikogu, volikogu valib kooli asukoha!

Lugupidamisega

Valimisliit Meie

Raivo Kokser (kandidaat nr. 101)
vallavanema kandidaat

Siiri Käpa (kandidaat nr. 102)
volikogu esimehe kandidaat

Meelis Telliskivi (kandidaat nr. 122)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Täname!

Hiljuti pidin koostama ühe tänukirja ning kui netist näiteid otsisin, siis jäi silma ka umbes selline mõte - kui kahtled, kas tänukiri saata...